Ogłoszenie

W Sądie Rejonowym w Oświęcimiu toczy się postępowanie o nabycie na własność nieruchomości położonej w Zatorze.

małopolskie, Oświęcim

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33999642
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
24-03-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
32-600 Oświęcim
Ulica
Rynek Główny 14
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W OŚWIĘCIMIU WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu I Wydział Cywilny
toczy się do sygnatury akt I Ns 879/18 postępowanie o stwierdzenie nabycia na własność, w udziale 1462/5760 cz., przez Wiktorię Jakubczyk (Jakóbczyk) z d. Balon, zmarłą dnia 27 października 1997 r., oraz Antoniego Jakubczyka (Jakóbczyka), zmarłego dnia 18 marca 1993 r., na prawach ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej, z mocy samego prawa z dniem 4 listopada 1971 r., w trybie ustawy z 26 października 1971 r. o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych, nieruchomości położonej w Zatorze, obręb 1, powiat oświęcimski, województwo małopolskie, składającej się z działki dz. 239/1 o powierzchni 0,1420 ha, odpowiadającej w starej ewidencji pgr. 693/3, objętej wypisem z rejestru gruntów Starosty Oświęcimskiego, nr jednostki rejestrowej G.142, dla której Sąd Rejonowy w Oświęcimiu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi zbiór dokumentów ZD 1271, w którym prawo własności ujawnione jest na rzecz Wiktorii Jakubczyk, córki Wincentego i Anny, w 4298/5760 cz.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Oświęcimiu I Wydział Cywilny i udowodnili swoje prawo do tej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności nieruchomości, o ile zostanie ono wykazane.
33999642
drukuj ogłoszenie