Ogłoszenie

Postanowienie w sprawie zasiedzenia nieruchomości.

lubelskie, Lublin

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33999713
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
20-03-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
-
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY LUBLIN-ZACHÓD W LUBLINIE I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie I Wydziale Cywilnym w sprawie o sygnaturze akt I Ns 1096/19 z wniosku Róży Lenartowicz i Małgorzaty Fiedko
prowadzone jest postępowanie o stwierdzenie, że Czesława Siczek nabyła przez zasiedzenie z dniem 1 stycznia 1985 roku nieruchomość o numerze ewidencyjnym 37, położoną w Lublinie przy ul. Niskiej 14 (Białkowska Góra 15) o powierzchni 0,0538 ha, nieposiadającą założonej księgi wieczystej. Wzywa się do udziału w sprawie w charakterze uczestników wszystkich właścicieli lub ich spadkobierców nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Niskiej 14 (Białkowska Góra 15), stanowiącej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 37 o powierzchni 0,0538 ha, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili swoje prawa dotyczące nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie będą pominięci w tym postępowaniu.
33999713
drukuj ogłoszenie