Ogłoszenie

Postępowanie o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie udziału w wysokości 41/48 w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w gm. Mełgiew.

lubelskie, Mełgiew

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33999738
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
20-03-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
-
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE ZS. W ŚWIDNIKU I WYDZ.CYWI

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku za sygn. I Ns 559/19 toczy się z wniosku Krzysztofa Blacharskiego i Haliny Blacharskiej postępowanie o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie udziału w wysokości 41/48 w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej we wsi Żurawniki, gmina Mełgiew, woj. lubelskie, oznaczonej jako działka gruntu numer 591 o powierzchni 1,12 ha oraz działka gruntu numer 650 o powierzchni 0,76 ha, dla której to nieruchomości nie jest prowadzona księga wieczysta. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, a w szczególności spadkobierców, aby w terminie trzech miesięcy od publikacji ogłoszenia zgłosili się oraz wykazali własność, gdyż w przeciwnym razie sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostało ono udowodnione.
33999738
drukuj ogłoszenie