Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Lubinie toczy się postępowanie o nabycie spadku po Edwardzie Ryszardzie Kruszelnickim, zm. 27.06.2017 r. w Lubinie.

dolnośląskie, Lubin

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33999952
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
24-03-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
59-300 Lubin
Ulica
Wrocławska 3
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY I WYDZIAŁ CYWILNYSĄD REJONOWY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółySąd Rejonowy w Lubinie Wydział I Cywilny prowadzi sprawę o sygn. akt I Ns 1343/18 z wniosku Krystyny Kruszelnickiej o stwierdzenie nabycia spadku po Edwardzie Ryszardzie Kruszelnickim, ur. 17.10.1943 r. w Chromohorb, zmarłym dnia 27.06.2017 r. w Lubinie, ostatnio zamieszkałym w Lubinie przy ul. Leszczynowej 6/17. Sąd wzywa wszystkich spadkobierców, aby w ciągu 3 miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili i udowodnili swoje prawa do spadku pod rygorem pominięcia w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
33999952
drukuj ogłoszenie