Ogłoszenie

Postępowanie o stwierdzenie nabycia prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Świdniku.

lubelskie, Świdnik

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33999976
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
24-03-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
-
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE ZS. W ŚWIDNIKU I WYDZ.CYWI

SzczegółyPrzed Sądem Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku za sygn. I Ns 436/19 toczy się z wniosku Anny Sędłak-Kłysz postępowanie o stwierdzenie nabycia w drodze ustawy z dnia 26 października 1971 roku o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Świdniku, gmina Świdnik, woj. lubelskie, oznaczonej jako działka gruntu numer 26 o powierzchni 0,2950 ha, dla której to nieruchomości nie jest prowadzona księga wieczysta. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, a w szczególności spadkobierców, aby w terminie trzech miesięcy od publikacji ogłoszenia zgłosili się oraz wykazali własność, gdyż w przeciwnym razie sąd stwierdzi nabycie własności wyżej wymienionej nieruchomości w drodze powołanej ustawy, jeżeli zostało ono udowodnione.
33999976
drukuj ogłoszenie