Ogłoszenie

Postępowanie w sprawie zasiedzenia nieruchomości rolnej położonej w gm. Mały Płock.

podlaskie, Łomża

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33999939
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
24-03-2020

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
Ulica
-
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W ŁOMŻY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym w Łomży I Wydział Cywilny
toczy się postępowanie w sprawie sygn. akt I Ns 891/19 z wniosku Daniela Grużewskiego z udziałem Krystyny Grużewskiej,mAgaty Kozikowskiej i Mateusza Grużewskiego o zasiedzenie nieruchomości rolnej składającej się z działek gruntu o numerach ewidencyjnych 374, 383, 385, 388 i 394 o powierzchni 8,1903 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Józefowo, gmina Mały Płock, powiat kolneński, województwo podlaskie, dla której nie ma urządzonej księgi wieczystej. Nieruchomość znajduje się w posiadaniu Daniela Grużewskiego. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty wskazanej w ogłoszeniu zgłosili się i wykazali swoją własność, w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.
33999939
drukuj ogłoszenie