Ogłoszenie

Postępowanie o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości położónej w Suchowoli.

podlaskie, Suchowola

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33999979
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
24-03-2020

Ogłaszający

Województwo
Ulica
-
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W RADZYNIU PODLASKIM I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyPrzed Sądem Rejonowym w Radzyniu Podlaskim
toczy się postępowanie sygn. akt I Ns 439/19 z wniosku Małgorzaty Belniak o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie na rzecz Grzegorza i Małgorzaty małżonków Belniak własności nieruchomości położonej w Suchowoli, gmina Wohyń, oznaczonej jako działka nr 207/37 o pow. 0,1578 ha. Nieruchomość znajduje się w posiadaniu Małgorzaty Belniak. W związku z powyższym wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili się w tutejszym Sądzie i wykazali własność, gdyż Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.
33999979
drukuj ogłoszenie