Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Busku -Zzdroju toczy się postępowanie w srawie SYGN AKT I NS 59/20 z wniosku Małgorzaty Ochenkowski o stwierdzenie nabycia spadku po Grzgorzu Garbala.

świętokrzyskie, Busko-zdrój

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34000002
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
24-03-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
28-100 Busko-zdrój
Ulica
Kościuszki
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY WYDZIAŁ I CYWILNY

Szczegółyogłoszenie
W Sądzie Rejonowym w Busku-Zdroju I Wydział Cywilny toczy się postępowanie w sprawie sygn. akt I Ns 59/20 z wniosku Małgorzaty Ochenkowski o stwierdzenie nabycia spadku po Grzegorzu Garbala, synu Juliana i Genowefy, zmarłym 11.08.2019 roku w Chmielniku i tam ostatnio stale zamieszkałym.
Sąd wzywa wszystkie osoby zainteresowane, aby w ciągu 3 miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosiły się do tut. Sądu i wykazały swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym wypadku mogą zostać pominięte w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku po ww. spadkodawcy.
34000002
drukuj ogłoszenie