Ogłoszenie

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Aleksandrze Sidorczuk.

dolnośląskie, Wrocław

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34000019
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
24-03-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
50-525 Wrocław
Ulica
Joannitów 14
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA - KRZYKÓW VI WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu
w VI Wydziale Cywilnym pod sygn. akt VI Ns 27/19 toczy się postępowanie wszczęte z wniosku Marii Krawczyk o stwierdzenie nabycia spadku po Aleksandrze Sidorczuk, zmarłej w dniu 31.12.2018 r. we Wrocławiu, ostatnio stale zamieszkałej we Wrocławiu.
Sąd wzywa wszystkich spadkobierców, aby w ciągu 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do tutejszego Sądu i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku.
34000019
drukuj ogłoszenie