Ogłoszenie

Wierzytelności z tytułu odszkodowania za nieruchomość położoną w gm. Radziłów.

podlaskie, Białystok

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33999973
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
24-03-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
-
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym w Białymstoku I Wydziale Cywilnym w sprawie I Ns 35/20 z wniosku Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Sąd zezwolił
wnioskodawcy Podlaskiemu Zarządowi Dróg w Białymstoku na złożenie do depozytu sądowego na okres 10 lat kwoty 8315,00 zł (osiem tysięcy trzysta piętnaście złotych) jako wierzytelności z tytułu odszkodowania za nieruchomość o powierzchni 0,0127 ha, oznaczoną nr. geodezyjnym 294/4, położoną w obrębie 0013 Klimaszewnica, gmina Radziłów, będącą uprzednio własnością Henryka Piórkowskiego (obecnie nieżyjącego), które to odszkodowanie ustalone zostało na mocy ostatecznej decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 6 grudnia 2019 r. (nr WG-III.7570.800.2018.AM), z zastrzeżeniem, że wymieniona wyżej kwota ma zostać wypłacona osobom, które wylegitymują się tytułem własności do wskazanej nieruchomości jako spadkobiercy poprzedniego właściciela. Sąd wzywa do odbioru depozytu.
33999973
drukuj ogłoszenie