Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Jaworznie toczy się postępowanie o stwierdzenie, że wnioskodawczyni Jolanta Rośko nabyła prawo własności nieruchomości

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
158491
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
20-03-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


W Sądzie Rejonowym w Jaworznie, w sprawie o sygnaturze I Ns 247/19 toczy się postępowanie z wniosku Jolanty Rośko i Zbigniewa Rośko o stwierdzenie, że wnioskodawczym Jolanta Rośko nabyła prawo własności nieruchomości w postaci działki nr 231, obręb 288, objętej LWH 421 (w Sądzie Rejonowym w Jaworznie) i wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia publikacji ogłoszenia wzięli udział w niniejszej sprawie i wykazali swoje prawa do jej przedmiotu, gdyż w przeciwnym razie sąd stwierdzi nabycie prawa, jeżeli zostaną udowodnione fakty pozwalające na to stwierdzenie.

drukuj ogłoszenie