Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Kłodzku toczy się postępowanie o nabycie spadku po Eugeniuszu Gładysz, zm. 18.02.2016 r. w Kłodzku.

dolnośląskie, Kłodzko

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34000176
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
25-03-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
57-300 Kłodzko
Ulica
Boh. Getta 15
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W KŁODZKU I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółySygn. akt I Ns 159/19 Dnia 13 marca 2020 r.
OGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Kłodzku w Wydziale I Cywilnym toczy się postępowanie z wniosku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Wałbrzychu przy udziale Renaty Gut, Ilony Bożek i Piotra Szuba o stwierdzenie nabycia spadku po Eugeniuszu Gładysz, s. Kazimierza i Katarzyny z domu Gaczyńskiej, zmarłym 18 lutego 2016 r. w Kłodzku, ostatnio stale zamieszkałym w Ratnie Dolnym.
Wzywa się wszystkich, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania ogłoszenia zgłosili i udowodnili prawo do spadku po wyżej wymienionym, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
34000176
drukuj ogłoszenie