Ogłoszenie

Postępowanie o uwłaszczenie nieruchomości położonej w Tylmanowej - sygn. akt I Ns 147/20

małopolskie, Nowy targ

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33999667
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
24-03-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
34-400 Nowy targ
Ulica
Ludźmierska
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W NOWYM TARGU I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Wydział I Cywilny pod sygn. akt I Ns 147/20 toczy się postępowanie z wniosku Jana Zabrzeskiego o uwłaszczenie nieruchomości położonej w Tylmanowej, gmina Ochotnica Dolna, oznaczonej jako działka ewid. nr 6289/4 o pow. 0,0393 ha, powstałej z działki ewid. nr 6289/1 odpowiadającej parceli gruntowej 6289/1 z księgi wieczystej NS1T/00028491/4.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa do wskazanej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd może stwierdzić nabycie własności zgodnie z wnioskiem.
33999667
drukuj ogłoszenie