Ogłoszenie

Postępowanie o uwłaszczenie nieruchomości położonej w Szlachtowej - sygn. akt I Ns 723/19

małopolskie, Nowy targ

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33999680
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
24-03-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
34-400 Nowy targ
Ulica
Ludżmierska
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W NOWYM TARGU I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Wydział I Cywilny pod sygn. akt I Ns 723/19 toczy się postępowanie z wniosku Stanisława Dydy o uwłaszczenie nieruchomości położonej w Szlachtowej, gmina Szczawnica, oznaczonej jako działki ewid. nr: 627 o pow. 0,1389 ha i 622 o pow. 0,6066 ha.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, a w szczególności Marię z Matejów Światłowską, Annę Miryłowicz Morylak, Konrada Szlachtowskiego, Jana Stejłę, Anastazję Morylak zam. Gryndziak, Teodora Morylaka, Pawła Ryskarczyka (s. Jakuba), bądź ich następców prawnych, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa do wskazanej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd może stwierdzić nabycie własności zgodnie z wnioskiem.
33999680
drukuj ogłoszenie