Ogłoszenie

Postanownie Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe o zezwoleniu wnioskodawcy Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Gdańsku na złożenie dodepozytu sądowego kwoty odszkodowania za nieruchomość

pomorskie, Gdańsk

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34000479
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
24-03-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
80-802 Gdańsk
Ulica
3 Maja 9A
Osoba kontaktowa
Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku XII Wydział Cywilny

SzczegółyStarszy referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku postanowieniem z dnia 21 października 2019 roku wydanym w sprawie sygn. akt XII Ns 682/19 zezwolił wnioskodawcy
Województwu Pomorskiemu - Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Gdańsku na złożenie do depozytu sądowego na okres 10 lat od daty wydania niniejszego postanowienia kwoty 59 zł stanowiącej kwotę odszkodowania za nieruchomość oznaczoną w ewidencji jako działka nr 183/1 powierzchni 0,0002 ha, położonej w gminie Stary Targ, obręb Tropy, powiat sztumski, objętą decyzją Wojewody Pomorskiego z dnia 7 lipca 2015 roku nr WI-II.7820.7.9.2015.MM o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie dróg wojewódzkich nr 515, nr 519, nr 522 na obszarze Powiśla zadanie 1: DW 522 Grzymała - Tropy Sztumskie, z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Pomorskie prawa własności przedmiotowej nieruchomości, z tym zastrzeżeniem, że depozyt ten ma zostać wydany na rzecz następców prawnych wierzyciela Franciszki Wróbel na ich żądanie po wykazaniu przez nich uprawnienia wynikającego z prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku po Franciszce Wróbel lub aktu poświadczenia dziedziczenia według udziałów wynikających z postanowienia o stwierdzenia nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia. Wzywa się osoby uprawnione do odbioru tego depozytu. Dla następców prawnych wierzyciela Franciszki Wróbel ustanowiono kuratora w osobie pracownika Sądu Rejonowego Gdańsk - Południe w Gdańsku.
34000479
drukuj ogłoszenie