Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Wadowicach toczy się sprawa o nabycie spadku po Jadwidze Władysławie Studlik, zm. 24.03.2015 r.

małopolskie, Wadowice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34000464
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
26-03-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
34-100 Wadowice
Ulica
Ąwirki i Wigury 9
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W WADOWICACH WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Wadowicach I Wydział Cywilny pod sygn. akt I Ns 209/19 toczy się sprawa z wniosku Getin Noble Bank Spółki Akcyjnej o stwierdzenie nabycia spadku po Jadwidze Władysławie Studlik, zmarłej 24.03.2015 r., ostatnio stale zamieszkałej w Wadowicach. Brak danych co do zawodu spadkodawczyni i co do majątku pozostałego po spadkodawczyni.
Wzywa się wszystkich spadkobierców Jadwigi Studlik, aby w terminie trzech miesięcy od daty zamieszczenia ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
34000464
drukuj ogłoszenie