Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym Katowice- Wschód toczy się pod sygnaturą akt II Ns 836/17 postępowanie o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie nieruchomości

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
158512
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
24-03-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto

SzczegółyOGŁOSZENIE

W Sądzie Rejonowym Katowice- Wschód w Katowicach w II Wydziale Cywilnym toczy się pod sygnaturą akt II Ns 836/17 postępowanie z wniosku Jerzego Rogalskiego, Marii Rogalskiej o stwierdzenie nabycia spadku przez zasiedzenie nieruchomości oznaczonej numerem działki 100, obręb Dz. Ligota 003 c na mapie nr 104, położonej w Katowicach, przy ul. Północnej 7, objętej księgą wieczystą nr KA1K/00002162/9 Sądu Rejonowego Katowice- Wschód w Katowicach, w której jako właściciele pozostają ujawnieni: Andrzej Górecki, Franciszka Górecka, Cecylia Mende, Monika Lubojańska.

Wzywa się zainteresowanych , aby w terminie 3-ch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu, w którym toczy się postępowanie i udowodnili swoje prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności nieruchomości przez zasiedzenie jeżeli zostanie ono udowodnione.

drukuj ogłoszenie