Ogłoszenie

Postępowanie o zasiedzenie nieruchomości połozonej w Tymanowej - sygn. akt I Ns 146/20

małopolskie, Nowy targ

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33999674
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
24-03-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
34-400 Nowy targ
Ulica
Ludźmierska
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W NOWYM TARGU I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Wydział I Cywilny pod sygn. akt I Ns 146/20 toczy się postępowanie z wniosku Gminy Ochotnica Dolna o zasiedzenie nieruchomości położonej w Tylmanowej, gmina Ochotnica Dolna, oznaczonej jako działka ewid. nr 6289/3 o pow. 0,0341 ha, powstałej z działki ewid. nr 6289/1 odpowiadającej parceli gruntowej 6289/1 z księgi wieczystej NS1T/00028491/4.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa do wskazanej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd może stwierdzić nabycie własności zgodnie z wnioskiem.
33999674
drukuj ogłoszenie