Ogłoszenie

W sądzie Rejonowym w I Wydziale Cywilnym toczy się sprawa o sygn. akt I Ns 730/19 z wniosku Haliny Krzysztofik o stwierdzenie nabycia spadku po Janie Krzysztofiku

świętokrzyskie, Ostrowiec świętokrzyski

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34000584
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
26-03-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
-
Ulica
-
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyPrzed Sądem Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim I Wydziałem Cywilnym
toczy się sprawa o sygn. akt I Ns 730/19 z wniosku Haliny Krzysztofik o stwierdzenie nabycia spadku po Janie Krzysztofiku, s. Józefa i Henryki, zmarłym dnia 29 maja 2019 roku w Ostrowcu Św., mającym ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Ostrowcu Św. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
34000584
drukuj ogłoszenie