Ogłoszenie

Ogłoszenie o nabycie spadku po Henryku Kowalskim z wniosku Eweliny Kowalskiej - sygnatura akt I Ns 1128/19

świętokrzyskie, Ostrowiec świętokrzyski

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34000603
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
26-03-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
-
Ulica
-
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyPrzed Sądem Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim I Wydziałem Cywilnym
toczy się sprawa o sygn. akt I Ns 1128/19 z wniosku Eweliny Kowalskiej o stwierdzenie nabycia spadku po Henryku Kowalskim, s. Antoniego i Stefanii, zmarłym dnia 24 marca 1985 roku w Ostrowcu Św., mającym ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Prawęcinie, gmina Kunów, pow. ostrowiecki, woj. świętokrzyskie. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
34000603
drukuj ogłoszenie