Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Miliczu I Wydział Cywilny toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Eugeniuszu Kaczmarskim.

dolnośląskie, Milicz

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34000698
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
25-03-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
56-300 Milicz
Ulica
Piłsudskiego 10
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W MILICZU I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Miliczu I Wydział Cywilny toczy się postępowanie w sprawie o sygnaturze akt I Ns 199/18 z wniosku Gminy Milicz o stwierdzenie nabycia spadku po Eugeniuszu Kaczmarskim, synu Stanisława i Marii, zmarłym w dniu 17 czerwca 2015 r. w Miliczu, mającym ostatnie miejsce zwykłego pobyty w Miliczu. W skład spadku wchodzi depozyt pieniężny w kwocie 6 936,23 zł. Sąd wzywa wszystkich spadkobierców zmarłego, niebiorących udziału w postępowaniu, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się do tutejszego Sądu i udowodnili swe prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
34000698
drukuj ogłoszenie