Ogłoszenie

Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim o zasiedzenie nieruchomości położonych w Woli Osowińskiej

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
158628
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
28-04-2020

Ogłaszający

Województwo

Szczegóły


Przed Sądem Rejonowym w Radzyniu Podlaskim toczy się postępowanie w sprawie sygn. akt I Ns 90/20 z wniosku Spółdzielczej Mleczarni Spomlek w Radzyniu Podlaskim o zasiedzenie na rzecz wnioskodawcy własności nieruchomości położonych w Woli Osowińskiej, gmina Borki, woj. lubelskie oznaczonych jako działki nr 1088 o pow. 0,02 ha, nr 1089 o pow. 0,01 ha, nr 1090 o pow. 0,02 ha i nr 1092 o pow. 0,02 ha nie mające urządzonej księgi wieczystej, zabudowane budynkiem skupu mleka z dobudowaną wiatą o konstrukcji stalowej. Nieruchomości te znajdują się w posiadaniu Spółdzielczej Mleczarni Spomlek w Radzyniu Podlaskim. W związku z powyższym wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili się w tutejszym Sądzie i wykazali swoją własność, gdyż Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.

drukuj ogłoszenie