Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Bytomiu toczy się postępowanie o zasiedzenie własnosci nieruchomości położonej w Bytomu przy ul. 9-go Maja 50.

śląskie, Bytom

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34005958
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
29-04-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
41-900 Bytom
Ulica
Piekarska 1
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W BYTOMIU I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyPrzed Sądem Rejonowym w Bytomiu w I Wydziale Cywilnym toczy się postępowanie w sprawie o sygn. I Ns 974/19 z wniosku Bogdana Musioła o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie 1/2 części udziału w prawie własności nieruchomości położonej w Bytomiu przy ul. 9 Maja 50, oznaczonej numerem ewidencyjnym 642/115, o powierzchni 382 m2, dla której Sąd Rejonowy w Bytomiu prowadzi Księgę Wieczystą o nr. KA1Y/00020385/1, znajdującej się w posiadaniu wnioskodawcy.
Wzywa się wszystkich współwłaścicieli opisanej wyżej nieruchomości lub ich następców prawnych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu, w którym toczy się postępowanie, i udowodnili swoje prawa do opisanej wyżej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w przedmiotowym postępowaniu.
34005958
drukuj ogłoszenie