Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Myślenicach, wydział I Cywilny ogłasza że na wniosek Danuty Sitka zostało wszczęte postępowanie do Sygn. akt I Ns.64/20 o nabycie własności nieruchomości

małopolskie, Myślenice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34006979
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
05-05-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
-
Ulica
-
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W MYŚLENICACH WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Myślenicach, Wydział I Cywilny ogłasza, że na wniosek Danuty Siatka z udziałem Elżbiety Matoga zostało wszczęte postępowanie do sygn. akt. I Ns 64/20 o nabycie przez Danutę Siatka poprzez zasiedzenie z dniem 1 stycznia 1980 r. własności nieruchomości położonych w miejscowości Siepraw, województwo małopolskie, powiat myślenicki, gmina Siepraw, oznaczonych według nowej ewidencji gruntów jako działki:
- dz. 2164 o pow. 0,1804 ha, odpowiadającej pgr 1261/7 i pgr 1261/10, obie objęte LWH 727 cd. KW 14305,
- dz. 2413 o pow. 0,2400 ha, odpowiadającej pgr 1258/7 i pgr 1259/5, obie objęte KW 2251 cd. LWH 1384.
Jako właściciele ww. wpisani są: Piotr Firek, Genowefa Bochenkówna, Jan Baran, Stanisława z Ćwierzów Oramusowa.
Sąd wzywa osoby zainteresowane, a w szczególności następców prawnych wyżej wymienionych osób, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się w tutejszym Sądzie i udowodnili uprawnienie do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie bez ich udziału, o ile zostanie ono udowodnione.
34006979
drukuj ogłoszenie