Ogłoszenie

Z wniosku Ryszarda Doniec toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia prawa własności nieruchomości, Sygn. akt VI Ns 250/19/S

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34006993
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
05-05-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
-
Ulica
-
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE WYDZIAŁ VI CYWIL

SzczegółyPrzed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie VI Wydział Cywilny pod sygn. akt VI Ns 250/19/S
z wniosku Ryszarda Doniec toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia prawa własności nieruchomości w drodze zasiedzenia stanowiącej działkę nr 639, położoną w Sieciechowicach, gmina Iwanowice, o powierzchni 2,030 ha, co do której został wydany Akt Własności Ziemi nr 329/74/382, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta, oraz stanowiącej działkę nr 263/1 położoną w Celinie, gmina Iwanowice, o powierzchni 1,02 ha, co do której został wydany Akt Własności Ziemi nr 4956/73, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta. Sąd wzywa wszystkich właścicieli, współwłaścicieli nieruchomości, ich następców prawnych lub inne osoby, które mają tytuł prawny do wyżej opisanej nieruchomości, w szczególności spadkobierców Kajetana Niewiadomskiego, Józefy Niewiadomskiej, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie i udowodnili swe prawa. O ile w tym terminie nikt się nie zgłosi albo praw swoich nie wykaże, Sąd stwierdzi zasiedzenie, o ile zostanie ono wykazane.
34006993
drukuj ogłoszenie