Ogłoszenie

Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Sierpcu o stwierdzenie nabycia spadku po Janie Wierszewskim

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
158656
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
08-05-2020

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

Szczegóły


W Sądzie Rejonowym w Sierpcu I Wydziale Cywilnym toczy się postępowanie z wniosku PROTEGAT 1 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Krakowie (sygn. akt. I Ns 31/20) o stwierdzenie nabycia spadku po Janie Wierszewskim synu Michała i Marianny ostatnio zamieszkałym w Zawidzu Kościelnym, zmarłym dnia 14 września 2017 roku w Kraszewie - Czubaki. Wzywa się wszystkich zainteresowanych aby w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie będą pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

drukuj ogłoszenie