Ogłoszenie

Postanowieniem z 14.04.2016 r. Sąd zezwolił Gminie Miejskiej Kraków na złożenie depozytu sądowego.

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
34007517
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
08-05-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie 7
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyWEZWANIE DO ODBIORU DEPOZYTU
Postanowieniem z dnia 14 kwietnia 2016 roku Sąd zezwolił wnioskodawcy Gminie Miejskiej Kraków na złożenie do depozytu sądowego kwoty 107.869,66 złotych (sto siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć złotych sześćdziesiąt sześć groszy) stanowiącej kwotę pożytków za okres od 1 marca 2005 roku do 28 lutego 2015 roku z należącego do: Ana Hana Banet udziału 1/2 nieruchomości składającej się z działki o nr. 51/1 i 51/2, położonej w Krakowie przy ul. Paulińskiej 26, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00001935/5 i stwierdził, że należność może zostać wypłacona Anie Hanie Banet lub spadkobiercom Any Hany Banet, którzy swoje następstwo prawne wykażą stosownymi dokumentami.
Sąd wzywa uprawnionego do odbioru z depozytu sądowego przedmiotu świadczenia w terminie 3 lat. W razie niepodjęcia depozytu przez uprawnionego w terminie nastąpi likwidacja niepodjętego depozytu i przejście świadczenia na rzecz Skarbu Państwa.
34007517
drukuj ogłoszenie