Ogłoszenie

Ogłoszenie Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie o zasiedzenie nieruchomości położonej w miejscowości Krzczonów

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
158657
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
08-05-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


Przed Sądem Rejonowym Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku za sygn. I Ns 551/19 toczy się z wniosku Jerzego Bis i Alicji Bis postępowanie o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Krzczonów, gmina Krzczonów, woj. lubelskie, oznaczonej jako działka gruntu numer 74 o powierzchni 0,03 ha, dla której to nieruchomości nie jest prowadzona księga wieczysta. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, a w szczególności spadkobierców aby w terminie trzech miesięcy od publikacji ogłoszenia zgłosili się oraz wykazali własność gdyż w przeciwnym razie sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostało ono udowodnione.

drukuj ogłoszenie