Ogłoszenie

Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Kutnie o stwierdzenie nabycia spadku po Wacławie Racewiczu

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
158658
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
08-05-2020

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

Szczegóły


Sąd Rejonowy w Kutnie I Wydział Cywilny zawiadamia, że przed Sądem Rejonowym w Kutnie, pod sygnaturą I Ns 584/19 toczy się postępowanie sprawy z wniosku Małgorzaty Wojciechowskiej z udziałem Zygmunta Gałązki, Krystyny Gałązki, Lechosława Wojciechowskiego, Elżbiety Wiechno, Wiesława Kołaczyńskiego, Stanisławy Muras i Stanisława Racewicza o stwierdzenie nabycia spadku po Wacławie Racewiczu, synu Kazimierza i Józefy, zmarłym w dniu 24 grudnia 1999 r. w Kutnie, oraz po Genowefie Racewicz z domu Gałązka, córce Stanisława i Józefy, zmarłej w dniu 7 lipca 2015 r. w Grzybowie Hornowskim, wzywając wszystkich spadkobierców, aby w terminie 3 miesięcy od daty publikacji ogłoszenia zgłosili się do postępowania i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

drukuj ogłoszenie