Ogłoszenie

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie w sprawie o nabycie spadku po Annie Garncarek, zm. 08.10.2019 r. w Resko.

zachodniopomorskie, Szczecin

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34007602
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
07-05-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
70-227 Szczecin
Ulica
Kaszubska 42
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE

SzczegółySąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie w sprawie sygn. akt I Ns 72/20, z wniosku Bogusławy Porzezińskiej, o stwierdzenie nabycia spadku po Annie Garncarek, ur. 25.06.1937 r. w miejscowości Teodorówka, c. Józefa i Michaliny, ostatnio zamieszkałej w Szczecinie przy ul. Ruskiej 18/2, zmarłej 08.10.2019 r. w Resku, wzywa wszystkich spadkobierców, aby w ciągu 3 miesięcy od opublikowania niniejszego ogłoszenia zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
34007602
drukuj ogłoszenie