Ogłoszenie

Postępowanie w sprawie II Ns 65/20 o stwierdzenie nabycia spadku po Jerzym Skrzydłowskim, ur. 13.12.1950 r., którego zwłoki znaleziono 4.01.2019r., ostatnio stale zam. w Olbrachtowie.

dolnośląskie, Wrocław

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34008128
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
08-05-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
50-040 Wrocław
Ulica
PODWALE 30
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-KRZYKÓW

SzczegółyW Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu II Wydział Cywilny pod sygnaturą II Ns 65/20 toczy się postępowanie z wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z siedzibą w Warszawie o stwierdzenie nabycia spadku po Jerzym Skrzydłowskim, urodzonym dnia 13 grudnia 1950 r., którego zwłoki znaleziono dnia 4 stycznia 2019 r., ostatnio stale zamieszkałym w miejscowości Olbrachtowice.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych w sprawie, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia stawili się w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu II Wydział Cywilny i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postępowaniu o stwierdzenie jego nabycia.
34008128
drukuj ogłoszenie