Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Żoliborza w Warszawie toczy się postępowanie o nabycie spadku po Danieli Marii Gregorczk, zm. 05.05..2011 r.

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34008114
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-05-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
01-473 Warszawa
Ulica
Kocjana 3
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA WARSZAWY-ŻOLIBORZA W W-WIE I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Żoliborza w Warszawie pod sygn. akt I Ns 243/19 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Danieli Marii Gregorczyk, mającej ostatnie miejsce zamieszkania w Warszawie przy ul. Sady Żoliborskie 3 m. 119, zmarłej w dniu 5 maja 2011 roku. W skład spadku wchodzi mieszkanie przy ul. Jana Olbrachta 17.
Wzywa się wszystkich spadkobierców zmarłej, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego dla Warszawy Żoliborza w Warszawie i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym wypadku mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
34008114
drukuj ogłoszenie