Ogłoszenie

Starosta Pińczowski informuje, że został wyznaczony do rozpoznania wniosku o wydanie decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

świętokrzyskie, Pińczów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34008235
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-05-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
28-400 Pińczów
Ulica
zACISZE 5
Osoba kontaktowa
STAROSTWO POWIATOWE W PIŃCZOWIE

SzczegółyOGŁOSZENIE
Starosta Pińczowski
mający siedzibę w Pińczowie przy ul. Zacisze 5
informuje,
że na podstawie art. 26 §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), w związku z art. 124 §8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 65 ze zm.) został wyznaczony do rozpoznania wniosku o wydanie decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w mieście Działoszyce działka nr 786. Nieruchomość powyższa nie ma uregulowanego stanu prawnego. Jeżeli w terminie dwóch miesięcy od dnia podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości nie zgłoszą się osoby, którym przysługuje prawo rzeczowe do tej nieruchomości, to zgodnie z art. 114 §4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 65 ze zm.), wszczęte zostanie postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z tej nieruchomości.
34008235
drukuj ogłoszenie