Ogłoszenie

Przed sądem Rejonowym w Oświęcimiu I Wydział Cywilny toczy się sprawa w sygnaturze akt I Ns 631/18z wniosku Zbigniewa Zagórskiego o stwierdzenie własności nieruchomości

małopolskie, Oświęcim

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34008322
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
19-05-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
-
Ulica
-
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W OŚWIĘCIMIU WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOgłoszenie
Przed Sądem Rejonowym w Oświęcimiu I Wydział Cywilny toczy się sprawa o sygnaturze akt I Ns 631/18 z wniosku Zbigniewa Zagórskiego przy uczestnictwie Ewy Krawczyk, Teresy Kała, Barbary Gworek, Mariana Kotlarczyka, Edwarda Kotlarczyka, Leszka Kotlarczyka, Sylwestra Jankowskiego, Jarosława Jankowskiego, Czesława Jankowskiego, Haliny Mąsior, Marii Domżał, Lucyny Koza, Renaty Sularz o stwierdzenie nabycia przez wnioskodawcę z dniem 1 lipca 2018 r. przez zasiedzenie własności nieruchomości położonej w Brzeszczach, obręb Wilczkowice, powiat oświęcimski, województwo małopolskie, a to:
- udziału - 7/8 cz. - we własności działek: dz. 35/2 o powierzchni 0,0238 ha, dz. 318 o powierzchni 0,0043 ha i dz. 310 o powierzchni 0,0227 ha, objętych wypisem z rejestru gruntów wydanym przez Starostę Oświęcimskiego za nr. jednostki rejestrowej G264, dla których Sąd Rejonowy w Oświęcimiu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KR1E/00011430/7, w której ujawnionymi współwłaścicielami są: Czesław Jankowski, syn Franciszka i Amalii, w 1/8 cz., Sylwester Jankowski, syn Jakuba i Stefanii, w 1/8 cz., Helena Jankowska w 1/8 cz., Zofia Kotlarczyk w 3/10 cz., Anna Dąbowa w 1/10 cz., Michał Kotlarczyk w 1/10 cz. i Władysław Zagórski w 1/8 cz.,
- udziału - 1/2 cz. - we własności działek: dz. 150/2 o powierzchni 0,4122 ha i dz. 151 o powierzchni 0,0676 ha, objętych wypisem z rejestru gruntów wydanym przez Starostę Oświęcimskiego za nr. jednostki rejestrowej G31, dla których Sąd Rejonowy w Oświęcimiu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KR1E/00049268/5, w której ujawnionymi współwłaścicielami są: Władysław Zagórski w 1/2 cz., Helena Jankowska w 1/2 cz.
Sąd wzywa zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się w Sądzie i wykazali swoje prawa do tej nieruchomości, gdyż w przeciwnym wypadku Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.
34008322
drukuj ogłoszenie