Ogłoszenie

W sądzie Rejonowym w Nowym Targu Wydział I Cywilny pod Sygn. akt I Ns 304/20 toczy się postępowanie z wniosku Jana Jachymiaka o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości

małopolskie, Nowy targ

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34008340
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
19-05-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
-
Ulica
-
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W NOWYM TARGU I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Wydział I Cywilny pod sygn. akt I Ns 304/20 toczy się postępowanie z wniosku Jana Jachymiaka o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonej w miejscowości Ludźmierz w obr. 0011, oznaczonej jako działka ewid. nr 1891 o pow. 0,0899 ha, jednostka ewid. 121109_2 Nowy Targ, powiat nowotarski, województwo małopolskie. Działka ewid. nr 1891 powstała z p. gr. I. kat. 1891 - Lwh 964 u. m. p.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, a w szczególności: Annę z Kordeckich Czajowa bądź jej spadkobierców, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa do wskazanej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd może stwierdzić nabycie własności zgodnie z wnioskiem.
34008340
drukuj ogłoszenie