Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Nowym Targu I Wydział Cywilny pod Sygn. akt I Ns 130/20 toczy się postępowanie z wniosku Mariana Żółtka o zasiedzenie nieruchomości

małopolskie, Nowy targ

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34008345
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
19-05-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
-
Ulica
-
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W NOWYM TARGU I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Wydział I Cywilny pod sygn. akt I Ns 130/20 toczy się postępowanie z wniosku Mariana Żółtka i in. o zasiedzenie nieruchomości położonej w Klikuszowej, gmina Nowy Targ, stanowiącej działki ewid. nr 6022/12, 6022/13, 6022/14, 6022/15 powstałe z części parceli gruntowej 6022, objętej księgą wieczystą NS1T/00017390/6.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, a w szczególności Władysława Parzygnata, Annę Parzygnat, Jana Parzygnata, Marię Parzygnat, Franciszka Parzygnata, bądź ich następców prawnych, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa do wskazanej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd może stwierdzić nabycie własności zgodnie z wnioskiem.
34008345
drukuj ogłoszenie