Ogłoszenie

Zawiadomienie że w Wydziale I Cywilnym toczy się postępowanie w sprawie o Sygn. akt I Ns 628/19/P z wniosku Urszuli Szczepaniak o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34008351
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
19-05-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
-
Ulica
-
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-PODGÓRZA WYDZIAŁ I CYWILNY

Szczegóły



OGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórza w Krakowie zawiadamia, że w Wydziale I Cywilnym toczy się postępowanie w sprawie o sygn. I Ns 628/19/P z wniosku Urszuli Szczepaniak o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie nieruchomości położonej w Krakowie, składającej się z działki nr 59, obręb 11, jednostka ewidencyjna Podgórze (poprzednio 1. kat 168/11), objętej księgą wieczystą KR1P/0000579/1, w której prawo własności wpisane jest na rzecz Juliana Siedlarz i Stefanii Siedlarz w udziałach po 1/2.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do udziału w sprawie i wykazali własność, w przeciwnym bowiem wypadku Sąd stwierdzi nabycie własności, jeśli zostanie ono udowodnione.
34008351
drukuj ogłoszenie