Ogłoszenie

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż składników masy upadłości prawa i obowiążki, udziały, ruchomości przysługujące upadłej WSKOK w sp. " AIKON POZNAŃ " .

wielkopolskie, Poznań

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34008006
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-05-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
61-707 Poznań
Ulica
Libelta 29/7
Osoba kontaktowa
WIELKOPOLSKA SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA W UPADŁ

SzczegółyOBWIESZCZENIE

Syndyk masy upadłości Wielkopolskiej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej
z siedzibą w Poznaniu ogłasza sprzedaż z wolnej ręki składników masy upadłości
Ogólne warunki sprzedaży:
1) Przedmiotem sprzedaży są:
a) prawa i obowiązki przysługujące upadłej WSKOK w spółce "AIKON FINANSE 1" sp. z o.o. sp. k. w upadłości z siedzibą w Poznaniu 60-321, przy ul. Bułgarskiej 14, KRS 0000598759 - szczegółowo opisane w opinii określającej wartość rynkową spółki komandytowej pod firmą "AIKON FINANSE 1" sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 lipca 2017 roku, za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości;
b) udziały przysługujące upadłej WSKOK w spółce "AIKON FINANSE 1" sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 61-707, przy ul. Karola Libelta 29, KRS 0000581238 - szczegółowo opisane w opinii określającej wartość rynkową spółki pod firmą "AIKON FINANSE 1" sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 lipca 2017 roku, za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości;
c) udziały przysługujące upadłej WSKOK w spółce "AIKON POZNAN?" sp. z o.o. w likwidacji z siedziba? w Poznaniu 61-707, przy ul. Karola Libelta 29, KRS 0000438751 - szczegółowo opisane w opinii określającej wartość rynkową spółki pod firmą "AIKON POZNAŃ" sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 lipca 2017 roku, za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości;
d) ruchomości (środki trwałe i wyposażenia) będące własnością upadłej WSKOK - szczegółowo opisane w opinii określającej wartość rynkową ruchomości (środków trwałych i wyposażenia) z dnia 18 marca 2019 roku, za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości.
2) Bezwarunkowe oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny składać należy w terminie do dnia 09 czerwca 2020 r. roku do godz. 13.00 w Kancelarii Syndyka w Poznaniu, ul. Mickiewicza 19 w zamkniętych kopertach z dopiskiem "sprzedaż Wielkopolska SKOK".
3) Do oferty kupna dołączyć należy dowód wpłaty wadium w kwocie 3% wartości ceny oszacowania na rachunek bankowy masy upadłości nr 24 1020 4027 0000 1502 0034 4879.
4) Szczegółowy opis przedmiotu sprzedaży zawarty jest w ww. Wycenach składników masy upadłości.
5) Syndyk masy upadłości zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny. Zwrot wadium nastąpi w terminie 14 dni od dnia przyjęcia oferty przez syndyka bądź dnia odstąpienia od sprzedaży.
6) Zwrot wadium nastąpi w kwocie nominalnej.
7) Z Wycenami oraz Regulaminem Sprzedaży zapoznać się można w Kancelarii Syndyka
(tel. 618417109) od poniedziałku do piątku od godz. 9.00 do 13.00, a z przedmiotem sprzedaży po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.
34008006
drukuj ogłoszenie