Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Krośnie toczy się postępowanie pod sygn. akt I Ns 1004/19.

podkarpackie, Krosno

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
34008527
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
14-05-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
-
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym w Krośnie, Wydział I Cywilny,
pod sygn. akt I Ns 1004/19 z wniosku Heleny Kozubal toczy się postępowanie o zasiedzenie nieruchomości położonych w Kopytowej, składających się z: działki nr 438 o pow. 0,011 ha, powstałej z pgr 837/2, która powstała z podziału pgr 837, działki nr 452/1 o pow. 0,23 ha, powstałej z pgr 837/4, która powstała z podziału pgr 837, objętych Lwh 21; działki nr 497 o pow. 0,14 ha, powstałej z pgr 28/29, która powstała z podziału pgr 28/27, objętej Lwh 356. Wzywa się wszystkich spadkobierców Kacpra Wasłowicza oraz wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się do Sądu i udowodnili swoje prawa do nieruchomości położonych w Kopytowej, składających się z działek nr 438, nr 452/1, nr 497, pod rygorem pominięcia ich w postępowaniu.
34008527
drukuj ogłoszenie