Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Krośnie pod sygn. akt I Ns 507/19 toczy się postępowanie.

podkarpackie, Krosno

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34008569
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
14-05-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
-
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym w Krośnie, Wydział I Cywilny,
pod sygn. akt I Ns 507/19 z wniosku Anny Litarowicz toczy się postępowanie o zasiedzenie nieruchomości położonej w Rymanowie, składającej się z działki nr 1529 o pow. 0,0778 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, powstałej z pb 144 i pgr 157/1, objętej Lwh 114 Rymanów.
Wzywa się wszystkich spadkobierców Józefy Gackowskiej, Andrzeja Gackowskiego, Szymona Gackowskiego, Janiny Gackowskiej, Stefanii z Cackowskich Turkowej, Janiny Gałkowskiej, Julii Gałkowskiej oraz wszystkich
zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się do Sądu i udowodnili swoje prawa do nieruchomości położonej w Rymanowie, składającej się z działki nr 1529, pod rygorem pominięcia ich w postępowaniu.
34008569
drukuj ogłoszenie