Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Krośnie pod sygnaturą akt I Ns 277/19 toczy się postępowanie.

podkarpackie, Krosno

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34008540
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
14-05-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
-
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym w Krośnie I Wydziałem Cywilnym pod sygnaturą akt I Ns 277/19 toczy się wszczęte z wniosku Asekuracja Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie postępowanie w przedmiocie stwierdzenia nabycia praw do spadku po Stanisławie Materniaku s. Szymona i Franciszki, zmarłym 19 III 2016 r. w Posadzie Górnej, ostatnio zamieszkałym pod adresem Posada Górna, ul. Nadbrzeżna 156, 38-481 Rymanów.
Sąd Rejonowy w Krośnie wzywa spadkobierców wyżej wymienionego,
a zwłaszcza jego dziadków lub ich zstępnych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do tutejszego Sądu i udowodnili swe prawa do spadku po Stanisławie Materniaku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku po nim.
34008540
drukuj ogłoszenie