Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Krośnie pod sygn. akt I Ns 91/19 toczy się postępowanie.

podkarpackie, Krosno

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34008609
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
14-05-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
-
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym w Krośnie I Wydziałem Cywilnym pod sygnaturą akt I Ns 91/19 toczy się wszczęte z wniosku Asekuracja Sp. z o.o. w Sopocie
postępowanie w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku po Krystynie Guzik,
c. Edwarda i Anny, ur. 15.11.1945 r. w Zręcinie, zmarłej 1.06.2016 r. w Krośnie,
ostatnio zamieszkałej w Zręcinie.
Sąd wzywa wszystkich spadkobierców Krystyny Guzik, aby w terminie 3 m-cy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do tutejszego Sądu i wykazali
swe prawa do spadku po ww. W przeciwnym razie mogą zostać pominięci we wspomnianym postępowaniu.
34008609
drukuj ogłoszenie