Ogłoszenie

Starosta Gorzowski podaje do wiadomości informację o zamiarze ograniczenia korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym obręb Nowiny Wielkie, gm. Witnica.

lubuskie, Gorzów wielkopolski

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34008642
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-05-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Pankiewicza 5-7
Osoba kontaktowa
STAROSTWO POWIATOWE W GORZOWIE WLKP.

SzczegółyOgłoszenie Starosty Gorzowskiego
o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości
Na podstawie art. 124 ust. 1 i art. 124a, w związku z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 65
ze zm.), Starosta Gorzowski podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej nr ewid. działki 403, obręb Nowiny Wielkie, gmina Witnica powiat gorzowski, województwo lubuskie, poprzez zezwolenie na założenie i przeprowadzenie gazociągu wysokiego ciśnienia DN 250 relacji Witnica - Gorzów Wlkp. i sieci gazowej w Kostrzynie Nad Odrą.
W związku z powyższym wzywa się właścicieli bądź ich następców prawnych oraz osoby, którym przysługują inne prawa rzeczowe do wyżej wymienionej nieruchomości, aby
w terminie 2 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udokumentowali te prawa w Starostwie Powiatowym w Gorzowie Wlkp. przy ul. Józefa Pankiewicza 5-7,
66-400 Gorzów Wlkp. , tel. 95 733-04-43.
Nie zgłoszenie się osób legitymujących się prawami rzeczowymi do przedmiotowej nieruchomości skutkować będzie wszczęciem postępowania o ograniczenie sposobu korzystania z części ww. nieruchomości.
34008642
drukuj ogłoszenie