Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Krośnie pod sygn. akt I Ns 808/19 toczy się postępowanie.

podkarpackie, Krosno

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34008605
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
14-05-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
-
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym w Krośnie, Wydział I Cywilny, pod sygn. akt I Ns 808/19 z wniosku PROTEGAT 1 Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego w Krakowie toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Teresie Rygiel.
Wzywa się wszystkich następców prawnych Teresy Ludwiki Rygiel z d. Oryszczak, c. Michała i Józefy z d. Kalarus, ostatnio zamieszkałej w Krośnie, zmarłej 03.12.2018 r. w Krośnie i wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się do Sądu i udowodnili swoje prawa do spadku, pod rygorem pominięcia ich w postępowaniu.
34008605
drukuj ogłoszenie