Ogłoszenie

Ogłoszenie że z wniosku Kazimiery Buraś zostało wszczęte pod Sygn. akt I Ns 683/19 postępowanie o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie prawa własności nieruchomoci

małopolskie, Myślenice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34008852
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
19-05-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
32-400 Myślenice
Ulica
Marszałka J. Piłsudskiego
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W MYŚLENICACH WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Myślenicach, Wydział I Cywilny ogłasza, że z wniosku Kazimiery Buraś, przy uczestnictwie: Kazimiery Piekarskiej, Grażyny Marii Dzieża, Teresa Elżbiety Kubic, Moniki Zofii Garbień zostało wszczęte pod sygnaturą akt I Ns 683/19 postępowanie o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie przez Kazimierę Buraś z dniem 1 stycznia 2016 r. prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działki ewidencyjne o numerach: 1380/2 i 1380/4, położonej w miejscowości Bysina, Gmina Myślenice, objętych księgą wieczystą numer KR1Y/1207/9 i LWH 69.
W LHW 69 jako właściciel wpisana jest Zofia z Góralików Oskwarkowa.
Sąd wzywa osoby zainteresowane, a w szczególności następców prawnych wyżej wymienionej osoby, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się w tutejszym Sądzie i udowodnili uprawnienie do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie bez ich udziału, o ile zostanie ono udowodnione.
34008852
drukuj ogłoszenie