Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w I Wydziale Cywilnym pod sygn. akt I Ns 970/19/k toczy się sprawa z wniosku Wojciecha Makarskiego i Andrzeja Bartkowskiego o stwierdzenie nabycia spadku

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34008862
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
19-05-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
PRZY Rondzie
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-KROWODRZY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie I Wydziale Cywilnym, pod sygn. akt I Ns 970/19/K toczy się sprawa z wniosku Wojciecha Makarskiego i Andrzeja Bartkowskiego o stwierdzenie nabycia spadku po Bożenie Bartkowskiej-Kuźniar.
Spadkodawca Bożena Bartkowska-Kuźniar, córka Antoniego i Marii z domu Kaliniewskiej, urodzona dnia 30 czerwca 2019 roku w Krakowie, a ostatnio zamieszkała w Krakowie przy ul. Nowowiejskiej 20/3, zmarła w dniu 30 czerwca 2019 roku w Krakowie.
W związku z powyższym wzywa się zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do sądu, w którym toczy się postępowanie, i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym wypadku zostaną pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
34008862
drukuj ogłoszenie