Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Myślenicach, Wydział I Cywilny ogłasza że zostało wszczęte postępowanie do Sygn. akt I Ns 40/20 o nabycie przez Gminę Dobczyce poprzez zasiedzenie własności nieruchomości

małopolskie, Myślenice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34008839
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
19-05-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
32-400 Myślenice
Ulica
Marszałka J. Piłsudskiego
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W MYŚLENICACH WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Myślenicach, Wydział I Cywilny ogłasza, że na wniosek Gminy Dobczyce z udziałem Skarbu Państwa - Starosty Myślenickiego zostało wszczęte postępowanie do sygn. akt. I Ns 40/20 o nabycie przez Gminę Dobczyce poprzez zasiedzenie z dniem 27 czerwca 2010 r. własności nieruchomości położonych w miejscowości Brzezowa, województwo małopolskie, powiat myślenicki, Gmina Dobczyce, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów jako jednostka ewidencyjna 120901_5.0003.351, Brzezowa numerem 351, o pow. 0,13 ha, nieobjętą w części w zakresie poprzedniego oznaczenia działki pgr 929/4 i 929/7 treścią księgi wieczystej, zaś w pozostałej części, w zakresie poprzedniego oznaczenia działki pgr 47/6 i 100/37 objętą LWH 533Tab.
Jako właściciel ww. wpisany jest Zygmunt Skowroński.
Sąd wzywa osoby zainteresowane, a w szczególności następców prawnych wyżej wymienionej osoby, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosiły się w tutejszym Sądzie i udowodniły uprawnienie do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie bez ich udziału, o ile zostanie ono udowodnione.
34008839
drukuj ogłoszenie