Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Chrzanowie pod sygn. akt I Ns 229/19 toczy się postępowanie z wniosku Ireny Palian o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie prawa własności m.in. nieruchomości położonej w Trzebini

mazowieckie, Chrzanów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34008882
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
19-05-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
32-500 Chrzanów
Ulica
Al.Henryka
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym w Chrzanowie pod sygn. akt I Ns 229/19
toczy się postępowanie z wniosku Ireny Palian o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie prawa własności m.in. nieruchomości położonej w Trzebini przy ul. Matejki składającej się z działki numer 1504/4 o pow. 0,0530 ha, która nie mającej założonej księgi wieczystej nie jest również objęta wykazem hipotecznym. Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do tut. sądu i wykazali swe prawa, bowiem w przeciwnym przypadku sąd stwierdzi nabycie wyżej wymienionych nieruchomości przez zasiedzenie, jeśli zostanie przez wnioskodawcę udowodnione"
34008882
drukuj ogłoszenie