Ogłoszenie

WAT w Warszawie poszukuje pracownika na stanowisko: Inspektor nadzoru w specjalności sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i...

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
158704
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
13-05-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
00-908 Warszawa
Ulica
gen. Sylwestra Kaliskiego 2

Szczegóły


Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
poszukuje pracownika na stanowisko;

Inspektor nadzoru w specjalności sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

Miejsce pracy: Warszawa WAT


Wymagania:
• Wykształcenie średnie lub wyższe
• Uprawnienia budowlane w specjalności sieci instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych,
• Przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Wymagania pożądane:
• doświadczenie zawodowe - min. 2 lat w nadzorze robót elektrycznych;
• umiejętność analizy dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz zawartych umów z Wykonawcami;
• umiejętność obsługi pakietu MS OFFICE, programu do kosztorysowania np. Norma, programu AutoCAD;
• znajomość ustawy prawo budowlane, prawo zamówień publicznych, rozporządzeń dotyczących kosztorysowania i przedmiarowania oraz aktualnej wiedzy technicznej w budownictwie;
• komunikatywność w kontaktach z interesantami;
• umiejętność pracy w zespole, terminowość, rzetelność, inicjatywa;
• nadzór nad robotami budowlanymi, dostawami i usługami;
• prowadzenie korespondencji z wykonawcami;
• odbiory i rozliczanie robót budowlanych, dostaw i usług;

Zainteresowane osoby proszę o przesłanie CV i listu motywacyjnego w terminie 30 dni od dnia ukazania ogłoszenia.

Adres: WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA
im. Jarosława Dąbrowskiego
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00 - 908 Warszawa 46
e-mail: waldemar.grzyb@wat.edu.pl
tel. 261 839 042

drukuj ogłoszenie