Ogłoszenie

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie toczy postępowanie o nabycie spadku po Annie Marii Czernej (Czerny), zm. 14.01.2011 r. w Krakowie.

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34008776
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
14-05-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie 7
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-PODGÓRZA WYDZIAŁ XII CYWILNY

SzczegółySąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie XII Wydział Cywilny prowadzi sprawę XII Ns 822/19/P
z wniosku Gminy Miejskiej Kraków o stwierdzenie nabycia spadku po Annie Marii Czernej (Czerny) urodzonej 7 lutego 1945 r., c. Leona i Stanisławy, zmarłej 14 stycznia 2011 r. w Krakowie i tam ostatnio stale zamieszkałej. Wzywa się wszystkie osoby zainteresowane, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosiły się w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie i wykazały swoje prawo do dziedziczenia, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięte w postanowieniu stwierdzającym nabycie spadku.
34008776
drukuj ogłoszenie